Program razvoja podeželja

Program razvoja podeželja

PRP EU SLO barvni2

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020

Program razvoja podeželja

Naziv aktivnosti: NABAVA SODOBNE TEHNOLOŠKE OPREME - PAKIRNE LINIJE, iz naslova podukrepa 4.2. Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017.

Povzetek operacije:

Investicija predstavlja nabavo nove tehnološke opreme – pakirne linije, ki bo dvignila kvaliteto končnega produkta –izhodnega produkta, moke. Obenem pa tudi kvaliteto in hitrost pakiranja.

Investicija predstavlja:

 • nabavo pakirne linije,
 • nabava kompresorskega sistema za delovanje pakirne linije,
 • izdelavo investicijske dokumentacije.

Investicija bo po eni strani prispevala h dvigu kvalitete končnega produkta - moke. Po drugi strani pa celoten postopek pakiranja avtomatizira in kontrolira končni proces. Hkrati bo investicija prispevala k zmanjšanju manj kvalitetnih mlevskih ostankov in zmanjšanju porabe energije in k posledično večjem deležu visokokvalitetnih izdelkov, ki bodo rezultirali v višjih prihodkih od prodaje. Posledica navedenih učinkov bodo seveda boljši ekonomski rezultati poslovanja družbe kot celote  in utrjevanje vloge kvalitetnega ponudnika na slovenskem živilskem trgu.

Cilji operacije:

 • nabava nove tehnološke linije – pakirne linije,
 • večji izkoristek in preciznost pri doziranju in pakiranju,
 • povečanje in vzdrževanje kakovosti končnih proizvodov iz naslova nove tehnološke opreme,
 • optimiranje notranjih logističnih poti ter posledično zniževanje stroškov iz tega naslova,

Rezultati operacije:

 • nabava nove tehnološke opreme,
 • večja kvaliteta končnega produkta – moke,
 • optimizacija poslovanja in s tem ekonomska krepitev podjetja.

 

 

 

 

PRP EU SLO barvni2

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020

Program razvoja podeželja

Naziv aktivnosti: NABAVA SODOBNE TEHNOLOŠKE OPREME ZA MLETJE IN ČIŠČENJE ŽITA, iz naslova podukrepa 4.2. Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017.

Povzetek operacije:

Investicija predstavlja nabavo nove tehnološke opreme, ki bo dvignila kvaliteto tako vhodnega produkta – predelave žita, kot izhodnega produkta – moke.

Investicija je sestavljena iz naslednjih sklopov:

 • nabavo mlevskih valjev za mletje žita,
 • nabava čistilnega stroja za prvo in drugo čiščenje pšenice.
 • investicijska dokumentacija – poslovni načrt.

Investicija bo po eni strani prispevala h dvigu kvalitete vhodne surovine – žita oz pšenice, namreč to bo pred samo obdelavo očiščeno. Po drugi strani pa bo avtomatiziran in kontroliran končni proces mletja, zagotovil večjo kvaliteto moke. Hkrati bo investicija prispevala k zmanjšanju manj kvalitetnih mlevskih ostankov in zmanjšanju porabe energije in k posledično večjem deležu visokokvalitetnih izdelkov, ki bodo rezultirali v višjih prihodkih od prodaje. Posledica navedenih učinkov bodo seveda boljši ekonomski rezultati poslovanja družbe kot celote  in utrjevanje vloge kvalitetnega ponudnika na slovenskem živilskem trgu.

Cilji operacije:

-nabava nove tehnološke linije za čiščenje žita, izboljšala se bo kvaliteta žita, preden gre v obdelavo, hkrati pa bo bistveno manjši kalo žita,

-večji izkoristek in preciznost mletja, bo prispevalo k izboljšanju končnega produkta moke,

povečanje in vzdrževanje kakovosti končnih proizvodov iz naslova nove tehnološke opreme in silosov za doziranje končnih produktov,

-optimiranje notranjih logističnih poti ter posledično  zniževanje stroškov iz tega naslova,

uvajajo se novi proizvodi.

Rezultati operacije:

 • nabava nove tehnološke opreme,
 • večja kvaliteta vhodnega produkta – žita in tudi končnega produkta – moke,
 • optimizacija poslovanja in s tem ekonomska krepitev podjetja.

 

Povezava na spletno stran Evropske komisije namenje EKSRP in spletno stran PRP.

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

http://www.program-podezelja.si/ 

 

 

 

PRP EU SLO barvni2

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020

Naziv aktivnosti: NABAVA NOVE TEHNOLOŠKE OPREME ZA VZORČENJE IN HLAJENJE SUROVINE TER OBNOVA SILOSOV, iz naslova podukrepa 4.2. Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016.


Povzetek operacije:

Investicija predstavlja sanacijska dela na silosih vhodne surovine in nabavo nove tehnološke opreme. Celotna vlaganja prispevajo k dvigu kvalitete tako vhodnega produkta – skladiščenje žita, kot izhodnega produkta – moke.

Investicija je sestavljena iz naslednjih sklopov:

 • sanacija skladiščnih silosov za žito,
 • nakup tehnološke opreme za hlajenje skladiščnih silosov,
 • nakup tehnološke opreme za vzorčenje na prevzemnem mestu,
 • nakup tehnološke opreme za doziranje končnega produkta in druge tehnološke opreme na končnem produktu
 • projektno in investicijsko dokumentacijo.

Investicija bo po eni strani prispevala h dvigu kvalitete vhodne surovine - žita, namreč to bo pred obdelavo ohlajeno. Po drugi strani pa bo avtomatiziran in kontroliran končni proces shranjevanja in prevzema moke. Hkrati bo investicija prispevala k zmanjšanju manj kvalitetnih mlevskih ostankov in zmanjšanju porabe energije in k posledično večjem deležu visokokvalitetnih izdelkov, ki bodo rezultirali v višjih prihodkih od prodaje. Posledica navedenih učinkov bodo seveda boljši ekonomski rezultati poslovanja družbe kot celote in utrjevanje vloge kvalitetnega ponudnika na slovenskem živilskem trgu.


Cilji operacije:

 • nabava nove tehnološke linije za hlajenje žita, izboljša se kvaliteta žita oz vhodne surovine,
 • nabava nove sonde za vzorčenje, kontrolira se kvaliteta odkupljenega žita,
 • obnova oz sanacija silosov, zagotovljena je zaščita vhodne surovine,
 • povečanje in vzdrževanje kakovosti končnih proizvodov iz naslova nove tehnološke opreme in silosov za doziranje končnih produktov,
 • optimiranje notranjih logističnih poti ter posledično zniževanje stroškov iz tega naslova,
 • ohranjanje delovnih mest,
 • uvajajo se novi proizvodi.


Rezultati operacije:

 • nabava nove tehnološke opreme in izvedena sanacijska dela na silosih,
 • večja kvaliteta vhodnega produkta – žita in tudi končnega produkta – moke,
 • optimizacija poslovanja in s tem ekonomska krepitev podjetja.

 

Povezava na spletno stran Evropske komisije namenje EKSRP in spletno stran PRP.

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

http://www.program-podezelja.si/ 

Za optimalno delovanje spletne strani uporabljamo piškotke. Z nadaljevanjem se strinjate z uporabo teh piškotkov.

Več

Potrditev